അടുത്ത 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ രാജ്യത്ത് 10,000 സ്റ്റാർട്ടപ്പ് യൂണികോണുകൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

By: 600021 On: Jan 17, 2024, 7:21 PM

രാജ്യത്ത് 10 ലക്ഷം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അടുത്ത 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ രാജ്യം 10,000 സ്റ്റാർട്ടപ്പ് യൂണികോണുകൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. നോയിഡയിൽ ദേശീയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് യുവാക്കളുമായി സംവദിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ചന്ദ്രശേഖർ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഊർജസ്വലവും വിപുലവുമായ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം സർക്കാർ തുടർന്നും നൽകുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി. യുവതലമുറ ഇന്ന് അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയിലാണെന്നും എല്ലാ സുപ്രധാന മേഖലകൾക്കും ചിപ്പുകളും നിർമ്മാണ സംവിധാനങ്ങളും അവർ രൂപകൽപന ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യയിലെ യുവ തലച്ചോറുകളെ പരാമർശിച്ച് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ യുവത ഇപ്പോൾ പുതിയ ഇന്ത്യയുടെ അംബാസഡർമാരായും ചിഹ്നമായും മാറുകയാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.