കേരളത്തിലെ കൊച്ചിയിൽ മൂന്ന് പ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചു

By: 600021 On: Jan 17, 2024, 7:17 PM

കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് വർഷത്തിനിടെ 25 കോടി ജനങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ സംരംഭങ്ങളും ക്ഷേമ നടപടികളും സഹായിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. ഇത് സർക്കാർ നയങ്ങളുടെയും പദ്ധതികളുടെയും ഫലപ്രാപ്തി തെളിയിക്കുന്നതായും അവ ശരിയായ പാതയിലാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോകം ഇന്ത്യയെ ഒരു ആഗോള സുഹൃത്തായാണ് വീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നൽകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ നിന്നും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ അവർക്കുള്ള ഉയർന്ന ബഹുമാനത്തിൽ നിന്നും ഇത് വ്യക്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആരംഭിച്ച ക്ഷേമ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് ആർക്കും ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരും വിട്ടുപോകരുത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് വികസിത് ഭാരത് സങ്കൽപ് യാത്ര (VBSY) ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.