ഫെബ്രുവരി മുതൽ ടാർഗെറ്റ് സ്റ്റോറുകളിലെ സിവിഎസ് ഫാർമസികൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്നു

By: 600084 On: Jan 16, 2024, 4:50 PM

പി പി ചെറിയാൻ, ഡാളസ്.

ഫെബ്രുവരി മുതൽ ടാർഗെറ്റ് സ്റ്റോറുകൾക്കുള്ളിലെ ചില സ്ഥലങ്ങൾ അടയ്ക്കുമെന്ന് സിവിഎസ് ഫാർമസി അറിയിച്ചു. അടച്ചുപൂട്ടൽ ഏപ്രിലിൽ പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

CVS-ൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന പ്രകാരം, കമ്പനിയുടെ ദേശീയ റീട്ടെയിൽ കാൽപ്പാടുകൾ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിനും സ്റ്റോർ, ഫാർമസി എന്നിവയുടെ സാന്ദ്രത കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള കമ്പനിയുടെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് അടച്ചുപൂട്ടൽ. ജനസംഖ്യയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ഉപഭോക്തൃ വാങ്ങൽ രീതികൾ, രോഗികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ശരിയായ ഫാർമസി ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഭാവിയിലെ ആരോഗ്യ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവ വിലയിരുത്തിയാണ് കമ്പനിയുടെ തീരുമാനമെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

ആമസോണിന്റെയും വാൾമാർട്ടിന്റെയും വലിയ മത്സരത്തിനിടയിലും CVS 2018 മുതൽ 1,100 സ്റ്റോറുകളാണ് അടച്ചുപൂട്ടിയത്