20,000 തൊഴിലവസരങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുമെന്ന് സിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്

By: 600084 On: Jan 13, 2024, 6:17 PM

പി പി ചെറിയാൻ, ഡാളസ്.

കാലിഫോർണിയ:  നാലാം പാദത്തിൽ സിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് 1.8 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ നഷ്ടം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ 20,000 തൊഴിലവസരങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുമെന്ന് സിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച അറിയിച്ചു.

സിറ്റി "ഇടത്തരം കാലയളവിൽ" സ്ഥാനങ്ങൾ കുറയ്ക്കും, ഇത് ആത്യന്തികമായി അതിന്റെ ചെലവ് 2-2.5 ബില്യൺ ഡോളർ കുറയ്ക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.പിരിച്ചുവിടലുകൾക്കായുള്ള ഐടിഗ്രൂപ്പ് ഔട്ട്‌ലൈൻ പ്രക്രിയ, മെമ്മോയിലെ പുനർനിയമനങ്ങൾ സിറ്റി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത ഇടത്തരം പിരിച്ചുവിടലുകളും പുനഃസംഘടനയും അതിന്റെ 2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 700 മില്യൺ മുതൽ 1 ബില്യൺ ഡോളർ വരെ ചെലവ് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് പുനഃക്രമീകരണം "തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് വേഗത്തിലാക്കാനും ഉത്തരവാദിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ക്ലയന്റുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു," സെപ്റ്റംബറിൽ സിറ്റി പറഞ്ഞു.

കമ്പനിയുടെ അഞ്ച് ബിസിനസുകൾ നടത്തുന്ന ആളുകളെ സിഇഒ ജെയ്ൻ ഫ്രേസറിന്റെ നേരിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകാനും മറ്റ് സംരംഭങ്ങൾക്കൊപ്പം മാനേജ്മെന്റിന്റെ പാളികൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനും ഇത് ആവശ്യമാണ്. സിറ്റിഗ്രൂപ്പ് ബിസിനസ്സ് മോഡൽ പുനഃക്രമീകരിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നു.

നാലാം പാദത്തിൽ, ഇത് ഏകദേശം 800 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ ചെലവും ഏകദേശം 100 മില്യൺ ഡോളർ വേർതിരിക്കൽ ചെലവും കൂട്ടിയതായി കമ്പനി അറിയിച്ചു.