താര ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നിയമസഭാ പ്രചാരണത്തിന് സുപ്രധാന അംഗീകാരം

By: 600084 On: Jan 13, 2024, 6:15 PM

പി പി ചെറിയാൻ, ഡാളസ്.

സാന്താ ക്ലാര(കാലിഫോർണിയ)  - സംസ്ഥാന അസംബ്ലിക്കായുള്ള താര ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രചാരണത്തിന് സാന്താ ക്ലാര കൗണ്ടി ഫയർഫൈറ്റേഴ്‌സ് ലോക്കൽ 1165-ൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധേയമായ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. പിന്തുണയ്‌ക്ക് നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണൻ, സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന സുപ്രധാനമായ പൊതു സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് അവരുമായി അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു.

ഭവന നിർമ്മാണം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ഗതാഗതക്കുരുക്ക്, സിലിക്കൺ വാലിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ശക്തിപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രതിബദ്ധതയുമായി ഈ അംഗീകാരം യോജിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിലും സംരക്ഷണത്തിലും വിദ്യാർത്ഥികളെ ശാക്തീകരിക്കുന്ന ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ഥാപിച്ച ജില്ലയിലെ സ്വദേശിയും കുടിയേറ്റക്കാരുടെ കുട്ടിയുമായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലവസരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നിർണായക ബന്ധത്തെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

നിലവിൽ സാന്താ ക്ലാര കൗണ്ടി ബോർഡ് ഓഫ് എഡ്യുക്കേഷനിൽ ട്രസ്റ്റിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഒരു വലിയ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ഗണ്യമായ ബജറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണൻ ധാരാളം അനുഭവസമ്പത്തും ധാരണയും നൽകുന്നു.

ശ്രീകൃഷ്ണൻ ബെർക്ക്‌ലിയിലെ കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഗോൾഡ്‌മാൻ സ്‌കൂൾ ഓഫ് പബ്ലിക് പോളിസിയിൽ നിന്നും ബിരുദം നേടിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ അവർ കാലിഫോർണിയ സ്‌റ്റേറ്റ് സെനറ്റിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് & ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഡയറക്‌ടറുമാണ്.