രാജ്യത്ത് വിവിധ ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു.

By: 600021 On: Jan 13, 2024, 8:01 AM

ലോഹ്രി, മകര സംക്രാന്തി, മാഗ് ബിഹു, പൊങ്കൽ എന്നിവയുടെ ശുഭകരമായ അവസരത്തിൽ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി താമസിക്കുന്ന എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതിമുർമു ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. ഈ ഉത്സവങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള രൂപങ്ങളാണെന്നും നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വത്തിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളാണെന്നും പ്രസിഡന്റ് മുർമു തൻ്റെ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു. ആളുകൾ പുണ്യനദികളിൽ കുളിക്കുകയും ഈ അവസരങ്ങളിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റ് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുകയും ചെയ്യുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാജ്യത്തുടനീളം വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങളിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ഉത്സവങ്ങൾ സാമൂഹിക സൗഹാർദ്ദവും ഐക്യവും സാഹോദര്യവും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതായി രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു. കാർഷികോത്സവങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും കർഷകരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പ്രസിഡന്റ് മുർമു പറഞ്ഞു. ഈ ഉത്സവങ്ങൾ സ്‌നേഹത്തിൻ്റെയും സൗഹാർദത്തിൻ്റെയും ചൈതന്യം വളർത്തുമെന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കൂടുതൽ സമാധാനപരവും സമൃദ്ധവുമാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അവർ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.