ആയുർവേദം, സിദ്ധ, യുനാനി എന്നിവയെ സമന്വയിപ്പിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

By: 600021 On: Jan 11, 2024, 4:50 AM

ഇന്റർനാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസീസസ് (ഐസിഡി) 11, ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻ മോഡ്യൂൾ 2 എന്നിവ പുറത്തിറക്കി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. ആയുർവേദം, സിദ്ധ, യുനാനി മെഡിസിൻ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റയും ടെർമിനോളജിയും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ICD-11 വർഗ്ഗീകരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ, ആയുർവേദം, യുനാനി, സിദ്ധ മെഡിസിൻ എന്നിവയിലെ രോഗങ്ങളെ നിർവചിക്കുന്ന പദാവലി ഒരു കോഡായി സൂചികയിലാക്കുകയും രോഗ വർഗ്ഗീകരണ പരമ്പര ICD-11 ൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുമായി സഹകരിച്ച് ആയുഷ് മന്ത്രാലയം ആയുർവേദം, സിദ്ധ, യുനാനി സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രോഗങ്ങളുടെ ഒരു തരംതിരിവ് ഐസിഡി-11 ശ്രേണിയിലെ ടിഎം-2 മൊഡ്യൂളിന് കീഴിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഗ്ഗീകരണത്തിനായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും ആയുഷ് മന്ത്രാലയവും തമ്മിലുള്ള ദാതാക്കളുടെ കരാറും നേരത്തെ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. ഈ ശ്രമം ഇന്ത്യയുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം, റിസർച്ച്, ആയുഷ് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ്, റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ്, പോളിസി മേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നിവയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വിപുലീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ, സമൂഹത്തിലെ വിവിധ രോഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഭാവി തന്ത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താനും ഈ കോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഇന്ത്യയിലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആഗോള നിലവാരവുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് ആയുഷ് മരുന്ന് ആധുനികവൽക്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഐസിഡി-11, ടിഎം മൊഡ്യൂൾ-2 ലോഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആയുഷ് സഹമന്ത്രി ഡോ.മുഞ്ചപ്പാറ മഹേന്ദ്രഭായി പറഞ്ഞു. ഐസിഡി-11, മൊഡ്യൂൾ 2 അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭാവിയിൽ മന്ത്രാലയം പൊതുജനാരോഗ്യ തന്ത്രം തയ്യാറാക്കുമെന്നും ദേശീയമായും അന്തർദേശീയമായും ഇത് നടപ്പാക്കുമെന്നും സെക്രട്ടറി ആയുഷ് വൈദ്യ രാജേഷ് കൊടേച്ച പറഞ്ഞു.