ഫ്ലൈറ്റ് ക്രൂവിനുള്ള പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി സമയ നിയമങ്ങൾ എന്നിവ നടപ്പിലാക്കി ഡിജിസിഎ

By: 600021 On: Jan 9, 2024, 5:03 AM

ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (ഡിജിസിഎ) വിമാന ജീവനക്കാർക്കുള്ള പ്രതിവാര വിശ്രമ കാലയളവ് 36 മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് 48 മണിക്കൂറായി ഉയർത്തി. ഡിജിസിഎ പുറപ്പെടുവിച്ച പുതുക്കിയ ഫ്ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി സമയ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഇപ്പോൾ അർദ്ധരാത്രി മുതൽ രാവിലെ 6 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ്. പരമാവധി ഫ്ലൈറ്റ് സമയം 8 മണിക്കൂറും രാത്രി കടന്നുപോകുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാലയളവ് 10 മണിക്കൂറായും പരിമിതപ്പെടുത്തി. പൈലറ്റിൻ്റെ ക്ഷീണം പരിഹരിക്കുന്നതിനും മൊത്തത്തിലുള്ള വിമാന സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും വ്യോമയാന മേഖലയിലെ വളർച്ച സന്തുലിതമാക്കുന്നതിനുമാണ് ചട്ടങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതെന്ന് ഡിജിസിഎ അറിയിച്ചു. പുതിയ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, രാത്രികാല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുൻ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം പരമാവധി അനുവദനീയമായ ആറ് ലാൻഡിംഗുകളെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ട് ലാൻഡിംഗുകൾ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തി. എല്ലാ എയർലൈൻ ഓപ്പറേറ്റർമാരും അത്തരം റിപ്പോർട്ടുകളിൽ എടുത്ത നടപടി ഉൾപ്പെടെ വിശകലനത്തിന് ശേഷം ത്രൈമാസ റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ഡിജിസിഎ നിർബന്ധമാക്കി. ഈ വർഷം ജൂൺ 1-നകം എയർലൈൻ ഓപ്പറേറ്റർമാർ പുതുക്കിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.ഫ്ലൈറ്റ് ക്രൂവിൻ്റെ ക്ഷീണം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഡാറ്റാധിഷ്ഠിത സമീപനമായ ഫാറ്റിഗ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ (എഫ്ആർഎംഎസ്) പുതിയ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ഡിജിസിഎ പറഞ്ഞു. പരിഷ്‌കാരങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ച സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ എം. സിന്ധ്യ, പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര മികച്ച സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭാവിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആഭ്യന്തര വ്യോമയാന വിപണി കിരീടം സ്വന്തമാക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ആയുധശേഖരം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.