ജനപങ്കാളിത്തമില്ലാതെ ഒരു സർക്കാർ പദ്ധതിയും ജനങ്ങളിലെത്തിക്കില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

By: 600021 On: Jan 9, 2024, 4:03 AM

ജനപങ്കാളിത്തമില്ലാതെ ഒരു സർക്കാർ പദ്ധതിയും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അതാണ് വികസിത് ഭാരത് സങ്കൽപ് യാത്ര ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗുണഭോക്താക്കളോട് സംസാരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി, സർക്കാർ പ്രാദേശികമായി ശബ്ദമുയർത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണെന്നും രാജ്യത്തെ കരകൗശലത്തൊഴിലാളികൾക്ക് എല്ലാത്തരം സാങ്കേതികവും സാമ്പത്തികവുമായ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു ജില്ല ഒരു ഉൽപ്പന്നം എന്ന പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് കേന്ദ്രസർക്കാർ രാജ്യത്തെ ഓരോ ജില്ലയിലെയും പ്രാദേശിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വികസിത് ഭാരത് സങ്കൽപ് യാത്രയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉത്തർപ്രദേശിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്ന സംവാദ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു, ഫഗ്ഗൻ സിംഗ് കുലസേറ്റ്, സാധ്വി നിരഞ്ജൻ ജ്യോതി, എസ്പി സിംഗ് ബാഗേൽ, പങ്കജ് ചൗധരി, പ്രാദേശിക എംപിമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.