ആഗോള മത്സരത്തിനുള്ള പുതിയ അതിർത്തിയായി കടലുകൾ ഉയർന്നുവരുകയാണെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗ്ദീപ് ധൻഖർ

By: 600021 On: Nov 16, 2023, 6:39 AM

ആഗോള മത്സരത്തിൻ്റെ പുതിയ അതിർത്തിയായി കടലുകൾ ഉയർന്നുവരുകയാണെന്ന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജഗ്ദീപ് ധൻഖർ പറഞ്ഞു. ബുധനാഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന "ഇന്തോ-പസഫിക് റീജിയണൽ ഡയലോഗിൻ്റെ " 2023-ലെ പതിപ്പിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട്, കടലുകളുടെയും അതിലെ വിഭവങ്ങളുടെയും അവകാശവാദങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള ഒരു റെഗുലേറ്ററി, ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഫലപ്രദമായ നിർവ്വഹണത്തിൻ്റെയും ആവശ്യകത അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. നിയമാനുസൃതവും, തുറന്നതും, സ്വതന്ത്രവും സമാധാനപരവുമായ ഭരണാധിഷ്ഠിത ഇൻഡോ-പസഫിക് മേഖലയാണ് ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്ഥാപിത അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്കും കൺവെൻഷനുകൾക്കും അനുസൃതമായി നാവിഗേഷനും ഓവർ ഫ്ലൈറ്റിനും സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് ധൻഖർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. സമുദ്രവിഭവങ്ങളുടെയും കടൽത്തീരത്തിൻ്റെയും സുസ്ഥിരവും നീതിയുക്തവുമായ ചൂഷണത്തിന് എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് ഇക്കണോമിക് സോണായ EEZ-ന് മേലുള്ള അവകാശത്തെ മാനിക്കുന്ന ന്യായമായ ആഗോള നിയന്ത്രണ സംവിധാനമാണ് ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷി വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ആഗോള, പ്രാദേശിക കാര്യങ്ങളിലും വെല്ലുവിളികളിലും അതിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിക്കുന്നതായി ഉപരാഷ്ട്രപതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സജ്ജവും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതും പ്രസക്തവുമായ ഒരു പങ്കാളി എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ നടപടികൾക്കുള്ള ഒരു തന്ത്രം വികസിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.