ലോക മൃഗാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള 33-ാമത് സമ്മേളനം ന്യൂഡൽഹിയിൽ ആരംഭിച്ചു

By: 600021 On: Nov 14, 2023, 6:02 AM

 

വേൾഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ അനിമൽ ഹെൽത്ത് (WOAH) റീജിയണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഏഷ്യ ആൻഡ് പസഫിക്കിൻ്റെ 33-ാമത് സമ്മേളനം ന്യൂഡൽഹിയിൽ ആരംഭിച്ചു. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ 36 അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ സംഘടനകളിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്വകാര്യ മേഖലയിലെയും സ്വകാര്യ വെറ്ററിനറി സംഘടനകളിലെയും പ്രതിനിധികളും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിച്ച കേന്ദ്രസഹമന്ത്രി സഞ്ജീവ് കുമാർ ബല്യാൻ രോഗരഹിത മൃഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള കൂട്ടായ നൂതന ശ്രമങ്ങളുടെ ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അണുബാധയുടെ 69 ശതമാനവും മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്രാമീണർക്ക് ഉപജീവനമാർഗം നൽകുന്ന കന്നുകാലി മേഖല ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രധാനമാണെന്ന് ബല്യാൻ പറഞ്ഞു. മൃഗങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് ഫിഷറീസ്, മൃഗസംരക്ഷണ, ക്ഷീരവികസന സഹമന്ത്രി ഡോ. എൽ.മുരുകൻ എടുത്തുപറഞ്ഞു. മനുഷ്യ-മൃഗ-പരിസ്ഥിതി ഇന്റർഫേസിലെ അപകടസാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിൽ ശാസ്ത്രീയ വൈദഗ്ധ്യത്തിൻ്റെ നിർണായക പങ്ക്, COVID-19 പാൻഡെമിക് ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികൾ, ഭാവിയിലെ വെല്ലുവിളികൾക്കായി വെറ്ററിനറി സേവനങ്ങളിൽ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത തുടങ്ങിയവ അടിവരയിടുന്നതാണ് സമ്മേളനം. ഇത്തരം മുഖാമുഖ പ്രാദേശിക സമ്മേളനങ്ങൾ, പ്രതിനിധികൾ, ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട വിദഗ്ധർ, പ്രധാന പ്രാദേശിക പങ്കാളികൾ എന്നിവയ്‌ക്കിടയിലുള്ള അടുത്ത സമ്പർക്കം, സജീവമായ സംഭാഷണം, അർത്ഥവത്തായ സംവാദങ്ങൾ എന്നിവ സുഗമമാക്കുന്നതാണ് സമ്മേളനം..