2021-ലെ 69-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് നേടിയ ചിത്രങ്ങളുടെ പൊതു പ്രദർശനം ഡൽഹിയിൽ

By: 600021 On: Nov 13, 2023, 12:49 AM

2021-ലെ 69-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് നേടിയ ചിത്രങ്ങളുടെ പൊതു പ്രദർശനം നവംബർ 14 മുതൽ 25 വരെ ഡൽഹിയിൽ നടക്കും. ഡൽഹിയിലെ സിരി ഫോർട്ട് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന 12 ദിവസത്തെ പ്രദർശനത്തിൽ 18 ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള 30 ഫീച്ചർ ഫിലിമുകളും 27 നോൺ ഫീച്ചർ സിനിമകളും പ്രദർശിപ്പിക്കും. റോക്കട്രി: ദി നമ്പി ഇഫക്‌റ്റ്, കാശ്മീർ ഫയൽസ്, ഗംഗുഭായ് കത്യവാടി, എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ ചിത്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആദ്യം വരുന്നവർക്ക് ആദ്യം എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്‌ക്രീനിംഗിലേക്കുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രവേശനം സൗജന്യമായിരിക്കും. എല്ലാ സിനിമകൾക്കും ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ടൈറ്റിലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.