അഞ്ച് ദിവസത്തെ യുകെ സന്ദർശനം ആരംഭിച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ

By: 600021 On: Nov 13, 2023, 12:45 AM

ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ശനിയാഴ്ച യുകെ സന്ദർശനം ആരംഭിച്ചു. സന്ദർശന വേളയിൽ, ഡോ. ജയശങ്കർ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി സർ ജെയിംസ് ക്ലെവർലിയുമായി ചർച്ച നടത്തും, കൂടാതെ മറ്റ് നിരവധി പ്രമുഖരെയും കാണും. ഇന്ത്യയും യുകെയും വളർന്നുവരുന്ന ഉഭയകക്ഷി പങ്കാളിത്തമാണെന്നും ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഊഷ്മളവും ഉജ്ജ്വലവുമായ ബന്ധം പങ്കിടുന്നതായും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യ-യുകെ റോഡ്മാപ്പ് 2030-നോടൊപ്പം 2021-ൽ ഇന്ത്യ-യുകെ സമഗ്ര സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആരംഭിച്ചു. രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കും നൽകുന്ന പങ്കാളിത്തത്തിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ് റോഡ്മാപ്പ്. ജയശങ്കറിൻ്റെ സന്ദർശനം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദബന്ധത്തിന് പുതിയ ഊർജം പകരുമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.