ഗാസയിൽ കനത്ത ആക്രമണം തുടർന്ന് ഇസ്രായേൽ

By: 600021 On: Nov 8, 2023, 2:17 AM

ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ ശക്തമായ ആക്രമണം തുടരുന്നു. ഗാസ മുനമ്പിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് വടക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്നും വലിയ സ്ഫോടനങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഉപരോധിച്ച എൻക്ലേവിലേക്ക് കൂടുതൽ സൈനികരെ അയയ്ക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന (ഐഡിഎഫ്) സൂചിപ്പിച്ചു. വടക്കൻ ഗാസയിലെ സാധാരണക്കാരോട് തെക്കോട്ട് നീങ്ങാൻ IDF വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടു.ഗാസ നഗരം വളയുകയും ഉപരോധിച്ച തീരപ്രദേശത്തെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുകയും ചെയ്തതായി ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അറിയിച്ചു. ഐഡിഎഫ് സേന 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഗാസ സിറ്റിയിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.