ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി അൽബാനീസ് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

By: 600021 On: Nov 7, 2023, 4:05 AM

ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ചൈനയിലെത്തിയ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി അൽബാനീസ് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ചൈനയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ തുടർച്ചയായ സുസ്ഥിരമായ വളർച്ചയിലും ലോകവുമായുള്ള അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ഇടപെടലുകളിലും ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് അൽബനീസ് പറഞ്ഞു. ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ചരക്കുകളുടെ ചൈനീസ് താരിഫ് എടുത്തുകളയണമെന്നും അൽബാനീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏഴ് വർഷത്തിനിടെ ചൈന സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അൽബനീസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കും. വ്യാപാര, സുരക്ഷാ തർക്കങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള സുപ്രധാന നിമിഷമായാണ് സന്ദർശനത്തെ കാണുന്നത്.