ഉഭയകക്ഷി പ്രതിരോധ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയും സിംഗപ്പൂരും

By: 600021 On: Nov 2, 2023, 2:25 AM

സിംഗപ്പൂർ സെക്രട്ടറി ചാൻ ഹെങ് കീ ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് ജനറൽ അനിൽ ചൗഹാനുമായി ചർച്ച നടത്തി. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്നതും ശക്തവുമായ ഉഭയകക്ഷി പ്രതിരോധ ബന്ധം ഇരുവരും ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയും സിംഗപ്പൂരും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ സഹകരണം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കിക്കൊണ്ട് പരസ്‌പര തന്ത്രപരമായ താൽപ്പര്യങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളും ഉന്നതതല യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന 15-ാമത് ഇന്ത്യ-സിംഗപ്പൂർ ഡിഫൻസ് പോളിസി ഡയലോഗിനിടെയാണ് ഈ സുപ്രധാന ഇടപെടൽ. പ്രതിരോധ സഹകരണം, വളർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, സൈബർ സുരക്ഷാ സഹകരണം എന്നിവയിൽ പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ് സംഭാഷണം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. കൂടാതെ, സ്ഥിരം സെക്രട്ടറി ചാൻ ഹെങ് കീയും ഇന്ത്യയുടെ സെക്രട്ടറി അംബാസഡർ സൗരഭ് കുമാറും ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തിൻ്റെ പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന ചർച്ചകളിലും ഏർപ്പെട്ടു. തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ സ്വഭാവം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ആസിയാനിലും പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളിലും അവർ തങ്ങളുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ കൈമാറി.