പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപതി മുർമുവിന്റെ ദ്വിദിന സന്ദർശനത്തിനൊരുങ്ങി ലഡാക്ക്

By: 600021 On: Oct 29, 2023, 5:52 AM

ഒക്‌ടോബർ 31 മുതൽ നവംബർ ഒന്നുവരെയുള്ള പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപതി മുർമുവിന്റെ ദ്വിദിന സന്ദർശനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ലഡാക്കിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. പുതുതായി രൂപീകരിച്ച കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ലഡാക്കിന്റെ സാംസ്കാരികവും പൈതൃകവുമായ സമ്പത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട്. 31-ന് ലേയിൽ എത്തുന്ന പ്രസിഡന്റ് മുർമു സിന്ധു സംസ്‌കൃതി കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ലഡാക്ക് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി നാലാമത് സ്ഥാപക ദിനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയുടെ സുപ്രീം കമാൻഡർ എന്ന നിലയിൽ, ലഡാക്കിലെ നോബ്ര താഴ്‌വരയിലെ സിയാച്ചിൻ ഹിമാനികൾ സന്ദർശിക്കുകയും സിയാച്ചിൻ ഹിമാനിയുടെ വിവിധ തസ്തികകളിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സൈനികരുമായും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും അവർ ആശയവിനിമയം നടത്തും. ലഡാക്കിന്റെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനായി സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ ഷേയ് ഗ്രാമത്തിനടുത്തുള്ള സിന്ധു ഘട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കും, അവിടെ പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപതി മുർമു ലഡാക്ക് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന പൗര സ്വീകരണത്തിലും പങ്കെടുക്കും. 

ലഡാക്കിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ ഗോത്രവർഗ സംസ്കാരത്തിന്റെയും പാരമ്പര്യങ്ങളുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും തുണിത്തരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ലേയിൽ ഒത്തുകൂടും.