ഡാളസ് ഹൈലാൻഡ് പാർക്ക് പ്രെസ്ബിറ്റീരിയൻ ചർച് സീനിയർ പാസ്റ്റർ റവ. ബ്രയാൻ ഡുനാഗൻ(44) അന്തരിച്ചു

By: 600084 On: Oct 28, 2023, 3:46 PM

പി പി ചെറിയാൻ, ഡാളസ്.

ഹൈലാൻഡ് പാർക്ക്,ഡാലസ്  - ഡാളസിലെ വലിയ പള്ളികളിൽ ഒന്നായ ഹൈലാൻഡ് പാർക്ക് പ്രെസ്ബിറ്റീരിയൻ ചർച്ചിന്റെ സീനിയർ പാസ്റ്ററായി ഒമ്പത് വർഷക്കാലം സേവനം അനുഷ്ടിച്ച  റവ. ബ്രയാൻ ഡുനാഗൻ 44-ൽ അന്തരിച്ചു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പാസ്റ്റർ ജെയ് ലീ ദുനഗന്റെ മരണവാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഒക്‌ടോബർ 26 വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ സ്വാഭാവിക കാരണങ്ങളാൽ ഉറക്കത്തിൽ ദുനഗൻ അന്തരിച്ചുവെന്ന് സഭയുടെ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. “ഈ വാർത്ത ഞങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചു, ഈ അഗാധമായ നഷ്ടവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ പാടുപെടുകയാണ്,” പോസ്റ്റ് പറയുന്നു. "ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളുടെ ആഴം ഉൾക്കൊള്ളാൻ വാക്കുകൾക്ക് കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരമായ പരിചരണത്തിനും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ ദൗത്യത്തിലെ നിങ്ങളുടെ അചഞ്ചലമായ നേതൃത്വത്തിനും ബ്രയനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിനും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു," പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിച്ചു.

"ദുനാഗൻ പ്രതിഭാധനനായ ഒരു ആശയവിനിമയക്കാരനും എളിമയുള്ള ഒരു ദാസനായ നേതാവുമായിരുന്നു, തന്റെ ജീവിതത്തിലും ശുശ്രൂഷയിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം പങ്കിടാനുള്ള പാരമ്പര്യം അവശേഷിപ്പിച്ചു," പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. "അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനിവേശം ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുകയും യേശുവിനെ കണ്ടെത്താനും പിന്തുടരാനും എല്ലാ തലമുറകളിലുമുള്ള ആളുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്‌  സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലും, ശിഷ്യത്വം, പ്രാർത്ഥന, സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു.

ഭാര്യ അലിയും . ആനി, വീലർ, കോളിയർ ജെയ്ൻ എന്നിവർ മക്കളുമാണ്