ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സമ്മേളനം പ്രെസിഡണ്ട് ദ്രൗപതി മുർമു നാളെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

By: 600021 On: Sep 19, 2023, 7:14 PM

 

ഏഷ്യാ പസഫിക് മേഖലയിലെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സമ്മേളനം പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപതി മുർമു നാളെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ സാർവത്രിക പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ 75-ാം വാർഷികവും ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പാരീസ് തത്വങ്ങളുടെയും 30 വർഷവും ദ്വിദിന സമ്മേളനം ആഘോഷിക്കും.പരിസ്ഥിതിയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും എന്ന ഉപവിഷയത്തിലും ചർച്ച നടക്കും. കൂടാതെ, ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ബിസിനസും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കും. ബിസിനസുകൾ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കും പാരിസ്ഥിതിക സുസ്ഥിരതയ്ക്കും മുൻഗണന നൽകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് സമ്മേളനം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.