ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന രണ്ട് ദിവസത്തെ ജി 20 ഉച്ചകോടി സമാപിച്ചു; അടുത്ത വർഷത്തെ ജി 20 പ്രസിഡൻസി ബ്രസീലിന് കൈമാറി ഇന്ത്യ

By: 600021 On: Sep 10, 2023, 6:38 PM

ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന 18-ാമത് ജി20 ഉച്ചകോടി സമാപിച്ചു. ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ലൂയിസ് ഇനാസിയോ ലുല ഡ സിൽവയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അടുത്ത വർഷത്തെ ജി 20 പ്രസിഡൻസി കൈമാറി. ഇന്ത്യ ബ്രസീൽ പ്രസിഡൻസി പാസാക്കി. ജി20യുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ബ്രസീലിന്റെ നേതൃത്വം സഹായിക്കുമെന്ന് മോദി ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഉച്ചകോടിയുടെ അജണ്ടയിലെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യാൻ നവംബർ അവസാനത്തോടെ ഒരു വെർച്വൽ ജി20 സെഷനും പ്രധാനമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു.

വളർന്നുവരുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ശബ്ദം നൽകിയെന്ന് ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ലൂയിസ് ഇനാസിയോ ലുല ഡ സിൽവ പറഞ്ഞു. ജി 20 പ്രസിഡൻസിയെ നയിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങളെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിക്കുകയും ഗ്രൂപ്പിലെ മുഴുവൻ അംഗമായി ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയനെ അദ്ദേഹം സ്വാഗതവും ചെയ്തു. ബഹുമുഖ വികസന ബാങ്കുകളുടെ മാൻഡേറ്റ് വിപുലീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ആഗോള നിലവാരം വികസിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ഒരു ഭാവി എന്ന മൂന്നാമത്തെ സെഷനിൽ പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഹരിത വികസന ഉടമ്പടി, സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്നിവയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹം അംഗരാജ്യങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.