'ഒരു കുടുംബം, ഒരു ഭൂമി, ഒരു ഭാവി' എന്ന ആദർശം മഹാ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതാണെന്ന് അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ്

By: 600021 On: Sep 8, 2023, 5:40 PM

ഇന്ത്യയുടെ ജി20 പ്രസിഡൻസി ഗ്ലോബൽ സൗത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കും വികസന അജണ്ട പിന്തുടരാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിനും അനുസൃതമായി ലോകത്തിന് അത്യന്തം ആവശ്യമായ പരിവർത്തനാത്മകമായ മാറ്റത്തിന് സഹായിക്കുമെന്ന് യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ്. ജി 20 ഉച്ചകോടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 'ഒരു കുടുംബം, ഒരു ഭൂമി, ഒരു ഭാവി' എന്ന ആശയം മഹാ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതാണെന്നും ഇത് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് അഗാധമായ അനുരണനം കണ്ടെത്തുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോകത്ത്‌ ഭിന്നിപ്പുകൾ വളരുകയാണെന്നും പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ജ്വലിക്കുകയാണെന്നും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തകർച്ച ശിഥിലീകരണത്തിൻ്റെയും ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെയും ഭീതി ഉയർത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.