കാനഡയിലെ നഗരങ്ങൾ പരുഷമോ? സർവേ ഫലം പുറത്ത്

By: 600110 On: Aug 18, 2023, 6:08 PM

 

 

ഓൺലൈൻ ഭാഷാ ട്യൂട്ടറിംഗ് സേവനമായ പ്രിപ്ലൈയുടെ ഒരു സർവേ, കനേഡിയൻ സ്വദേശികളുടെ സാർവത്രികമായ മര്യാദയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കാനഡയിലെ ഏറ്റവും പരുഷമായ നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ രണ്ട് മെട്രോ വാൻകൂവർ നഗരങ്ങളായ കോക്വിറ്റ്‌ലാമും സറേയും യഥാക്രമം രണ്ടും നാലും സ്ഥാനങ്ങളിൽ വന്നു.

44 നഗരങ്ങളിലെ 1,500-ലധികം ആളുകളിൽ നിന്ന് സർവേയുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ വോട്ടെടുപ്പിൽ, പൊതുസ്ഥലത്തെ ശബ്ദം, ട്രാഫിക് ലയനം, വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കൽ തുടങ്ങി അനാദരവ് പ്രകടമാക്കുന്ന 26 തരം പെരുമാറ്റങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. ഓരോ നഗരത്തിനും ഒരു 'ശരാശരി പരുഷത സ്കോർ' കണക്കാക്കി. ഇപ്രകാരം കോക്വിറ്റ്‌ലാം 7.85 ഉം സറേ 6.91 ഉം സ്കോർ ചെയ്തു. കോക്വിറ്റ്‌ലാമിലെ ഈർപ്പമുള്ള കാലാവസ്ഥയും ചെങ്കുത്തായ കുന്നുകളും കാരണം താമസക്കാർ മര്യാദയുള്ള പ്രകൃതത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ താൽപ്പര്യം കുറഞ്ഞവരാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഏറ്റവും മര്യാദയുള്ള നഗരങ്ങളുടെ പട്ടിക ബി.സി.യെ ഒഴിവാക്കി, ഒന്റാരിയോയിലെ മാർക്കം, ക്യുബെക് സിറ്റി, നോവ സ്കോഷ്യയിലെ കേപ് ബ്രെട്ടൺ എന്നിവ ഈ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചു.