ക്യുബെക്കിലെ റോഡുകളിൽ കാറുകൾ പകുതിയാക്കി കുറയ്ക്കണമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിഭാഗം മന്ത്രി

By: 600110 On: Aug 16, 2023, 8:00 PM

 

 

പ്രവിശ്യയിലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ പകുതിയായി കുറയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടും വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളെ അനുകൂലിച്ചും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ ചെറുക്കുന്നതിന് ഡിമോട്ടറൈസേഷനു വേണ്ടി വാദിച്ചും ക്യുബെക്കിന്റെ സാമ്പത്തിക മന്ത്രി പിയറി ഫിറ്റ്‌സ്‌ഗിബ്ബൺ പലരേയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ വളരെക്കാലമായി പ്രചരിച്ചു വന്നിരുന്ന ഈ നിർദ്ദേശം ഊർജ്ജ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയുമായി ചേർന്നുപോകുന്നതാണ്.

പുനരുത്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജ വിതരണം, കാർബൺ വ്യാപനം തടയൽ, ഗതാഗതത്തിൽ ഊർജ്ജ ഉപഭോഗത്തിന്റെ പുനർവിചിന്തനം എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഫിറ്റ്സ്ഗിബ്ബൺ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. സുസ്ഥിരമായ രീതികളിലേക്കുള്ള ധീരമായ നീക്കമായാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയെ കാണുന്നത്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഉപദേഷ്ടാവ് ഫിറ്റ്‌സ്‌ഗിബ്ബന്റെ പരാമർശങ്ങളെ എതിരിട്ടു. വാഹനങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് സർക്കാരിന് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് അയാൾ പ്രസ്താവിച്ചതോടെ അത് ഒരു ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടു. ഇത്തരമൊരു മാറ്റത്തിന്റെ പ്രായോഗികതയെക്കുറിച്ചും കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലും പൊതുഗതാഗതത്തിലും അതിന്റെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ചും കാർ ഡീലർമാർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. ക്യുബെക്കിന്റെ റോഡ് ഗതാഗതം ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്‌വമനത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഉറവിടമാണ്, മൊത്തം ഉദ്‌വമനത്തിന്റെ 34% സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് ഇവിടമാണ്.