രാജ്യം സുസ്ഥിര നഗരത്തിലേക്കുള്ള പാതയിലാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി.

By: 600021 On: Aug 16, 2023, 6:24 PM

കാബിനറ്റ് അംഗീകരിച്ച PM-eBus സേവാ സംരംഭം ഇന്ത്യയിൽ ഇ-മൊബിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കുതിച്ചുചാട്ടമാണെന്നും PPP മോഡലിലൂടെ രാജ്യത്തെ നഗരങ്ങളിൽ 10,000 ഇ-ബസുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. യാത്രാമാർഗം കൂടുതൽ ഹരിതാഭമാക്കാനും കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ സംരംഭം, സംഘടിത ബസ് സർവീസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട്, മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരങ്ങളെ പരിപാലിക്കുമെന്നും 50,000 തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇ-മൊബിലിറ്റി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമപ്പുറം, ഇന്ത്യയുടെ ഗതാഗത മേഖലയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാനും ശബ്ദവും വായു മലിനീകരണവും കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ആഗോള മാനദണ്ഡം സ്ഥാപിക്കാനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.