ലാറി സ്‌നെല്ലിംഗ് ചിക്കാഗോ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്

By: 600084 On: Aug 14, 2023, 5:10 PM

പി പി ചെറിയാൻ, ഡാളസ്.

ചിക്കാഗോ : ചിക്കാഗോ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ അടുത്ത സൂപ്രണ്ടായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ ലാറി സ്‌നെല്ലിംഗിനെ മേയർ ബ്രാൻഡൻ ജോൺസൺ ഔദ്യോഗികമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു,.“ഇന്ന്, മികച്ചതും ശക്തവും സുരക്ഷിതവുമായ ചിക്കാഗോ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നു, കാരണം ചീഫ് ലാറി സ്‌നെല്ലിംഗ് ചിക്കാഗോ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിനെ നയിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്,” ജോൺസൺ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

"നഗരവാസികളുടെ സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനും കമ്മ്യൂണിറ്റി സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാമെല്ലാവരും നേരിടുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിന് സഹപാഠികളുടെ അനുഭവവും ആദരവും ഉള്ള ഒരു തെളിയിക്കപ്പെട്ട നേതാവാണ് ചീഫ് സ്നെല്ലിംഗ്."മേയർ ബ്രാൻഡൻ ” ജോൺസൺ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു ചിക്കാഗോ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിൽ  28 വർഷത്തെ സർവീസുള്ള  സ്‌നെല്ലിംഗ്, 2022 മുതൽ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ മേധാവിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിക്കാഗോ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ സൂപ്രണ്ട് എന്ന നിലയിൽ എന്റെ ജന്മനാടിനെയും ഷിക്കാഗോയിലെ ജനങ്ങളെയും സേവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു വലിയ ബഹുമതിയാണ്.

"ഇത് ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം കൂടിയാണ്” സ്‌നെല്ലിംഗ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.  സമൂഹവുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന, ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിനുള്ളിൽ മനോവീര്യം വളർത്തുന്ന നൂതനമായ പുതിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നും സ്‌നെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞു.

നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിക്കാഗോ സിറ്റി കൗൺസിൽ സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്‌നെല്ലിംഗ് മുമ്പ് ഏരിയ 2-ന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ്, 7-ആം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കമാൻഡർ, സർജന്റ് ഓഫ് ട്രെയിനിംഗ്, സർജന്റ് ഓഫ് പട്രോൾ എന്നീ നിലകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2001-2010 വരെ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ പരിശീലന അക്കാദമിയുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടറായിരുന്നു സ്നെല്ലിംഗ്. 2012-ലെ ചിക്കാഗോ നാറ്റോ ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള ഫീൽഡ് ഫോഴ്സ് പരിശീലനത്തിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനായിരുന്നു സ്നെല്ലിംഗ്.

ചിക്കാഗോ പോലീസ് ചീഫ്   ഡേവിഡ് ബ്രൗൺ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ഷിക്കാഗോ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിനെ നിലവിൽ നയിക്കുന്നത് ഇടക്കാല സൂപ്രണ്ട് ഫ്രെഡ് വാലറാണ്, അദ്ദേഹത്തെ മേയ് 15-ന് നിയമിച്ചു. വാലർ 34 വർഷത്തോളം ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിൽ ചെലവഴിച്ചു.