ബാൻഫ് നാഷണൽ പാർക്കിൽ സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യത, നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി അധികൃതർ

By: 600110 On: Aug 13, 2023, 6:37 PM

 

 

2023-ലെ വേനൽക്കാലം ബാൻഫ് നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സീസണായിരിക്കുമെന്ന് പാർക്ക്‌സ് കാനഡ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പാർക്കിംഗ്, ഗതാഗതക്കുരുക്ക് തുടങ്ങിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യണമെന്ന് പാർക്ക്സ് കാനഡ സന്ദർശകരെ ഉപദേശിക്കുന്നു. അമിതമായ ട്രാഫിക് കാരണം ലേക് ലൂയിസ് ഡ്രൈവിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അടുത്തിടെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു. സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം അമിതമായി കൂടുന്നത് പാർക്കിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്.

കാൽഗറിയിലെ ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവ്, വർദ്ധിച്ച ആഗോള ശ്രദ്ധ, സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സ്വാധീനം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ് സന്ദർശകരുടെ കുതിപ്പിന് കാരണം. കാനനാസ്‌കിസ് കൺട്രി, കൂറ്റേനായ് നാഷണൽ പാർക്ക്, യോഹോ നാഷണൽ പാർക്ക് തുടങ്ങിയ പ്രദേശത്തെ അത്ര അറിയപ്പെടാത്ത ആകർഷണങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പ്രാദേശിക ബിസിനസുകൾ പാർക്ക്‌സ് കാനഡയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും പൊതുഗതാഗതവും കാൽനടയാത്രയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാത്രക്കാർ ഇതര റൂട്ടുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും തിരക്കില്ലാത്ത സീസണുകൾ പരിഗണിക്കാനും പാർക്കിലെ അത്ര അറിയപ്പെടാത്ത സൈറ്റുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും അധികൃതർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.