ടൊറന്റോ ട്രാൻസിറ്റ് വാഹനങ്ങളിൽ ഇനി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ടാപ് കാർഡുകൾ മതിയാകും

By: 600110 On: Aug 11, 2023, 7:11 PM

 

 

ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ, ടൊറന്റോയിലെ TTC (ടൊറന്റോ ട്രാൻസിറ്റ് കമ്മീഷൻ) യാത്രികർക്ക് അവരുടെ സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളിലും സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളിലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് യാത്രാനിരക്കുകൾ അടയ്‌ക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. നഗര, പ്രവിശ്യാ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. പുതിയ പേയ്‌മെന്റ് രീതി എല്ലാത്തരം TTC വാഹനങ്ങളിലും ബാധകമായിരിക്കും, കൂടാതെ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രായപൂർത്തിയായവർക്കുള്ള സിംഗിൾ യൂസ് നിരക്കിന് PRESTO കാർഡിന്റെ വിലയ്ക്ക് സമാനമായി $3.30 ഈടാക്കും.

ഒന്നിലധികം യാത്രകൾക്കുള്ള രണ്ട് മണിക്കൂർ ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്കും ബാധകമാണ്. TTC-യുടെ ഫെയർ ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ ഉപകരണങ്ങളിൽ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പേയ്മെന്റുകൾ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും. മറ്റ് ട്രാൻസിറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളിലെ ട്രെൻഡുമായി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യാത്രികരുടെ സൗകര്യവും അനുഭവവും മികച്ചരീതിയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ മുന്നേറ്റത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.