ഡാർക്ക് വെബ്ബിൽ കുട്ടികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്, ഓപറേഷൻ റിന്യൂഡ് ഹോപ്

By: 600110 On: Aug 10, 2023, 7:05 PM

 

 

കനേഡിയൻ ഓർഗനൈസേഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളുടെ ഒരു ബഹുരാഷ്ട്ര സഖ്യം ഡാർക്ക് വെബിൽ കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് തുറന്നുകാട്ടാൻ ഓപ്പറേഷൻ റിന്യൂഡ് ഹോപ്പിൽ സഹകരിച്ചു. ജൂലായ് 17 മുതൽ മൂന്നാഴ്ചക്കാലം നടത്തിയ ഈ ശ്രമത്തിൽ, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓൺലൈൻ മെറ്റീരിയലുകൾ വിശകലനം ചെയ്ത്, ഇരകളുടെ സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസിന്റെ (HSI) നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംയുക്ത ഓപ്പറേഷൻ 311 ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി. സജീവമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ട നിരവധി ഇരകളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു.

യു.എസ്. ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്, എഫ്ബിഐ, യുഎസ് മാർഷൽസ്, ഇന്റർപോൾ, യൂറോപോൾ തുടങ്ങിയ ഏജൻസികളും അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനാ ദൗത്യത്തിൽ ചേർന്നു. ഫോറങ്ങൾ, വെബ്‌സൈറ്റുകൾ, ഇമെയിൽ, ചാറ്റ്റൂമുകൾ, ഫയൽ പങ്കിടൽ ആപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ട്രെയ്‌സുകൾ യുഎസിലും കാനഡയിലും സജീവമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവരുടെ അറസ്റ്റിലേയ്ക്ക് നയിച്ചു. കുട്ടികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരികയും ദുരുപയോഗം എന്ന് സംശയിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ് HSI ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്.