ടോറന്റോയിൽ വളർത്തുനായ്ക്കളെ കെട്ടിയിടണം എന്ന് അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശം

By: 600110 On: Aug 10, 2023, 7:02 PM

 

 

സമീപകാല അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ടൊറന്റോ നഗരത്തിൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ഉടമകളോട് നായ്ക്കളെ കെട്ടിയിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കുട്ടികൾ, കാൽനടയാത്രക്കാർ, സൈക്കിൾ യാത്രക്കാർ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളെത്തുടർന്ന് 44 അപകടകരമായ ഡോഗ് ഓർഡറുകളും ബൈലോ ലംഘനങ്ങൾക്കായി 168 രേഖാമൂലമുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളും ഈ വർഷം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിലും മൃഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വഴക്കുകളിലും ഏകദേശം 60% വർധനയുണ്ടായി. നിയുക്ത ഓഫ്-ലീഷ് ഏരിയകളിൽ അല്ലാത്തപക്ഷം നായ്ക്കളെ കെട്ടിയിടണം. ഈ മേഖലകൾക്ക് പുറത്തുള്ള ഓഫ്-ലീഷുകൾക്ക് $365 പിഴ ചുമത്തുന്നു. ബൈലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫീസർമാർ ഓഫ്-ലീഷ് നായ്ക്കൾക്കായി പാർക്കുകൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും പരാതികളോട് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നായ്ക്കളുടെ ക്ഷേമത്തിനും സുരക്ഷിതമായ ഇടപെടലുകൾക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഉടമസ്ഥത, പരിശീലനം, സാമൂഹികവത്ക്കരണം എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. നായ ഉടമകൾ വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ലൈസൻസുകൾ വാങ്ങുകയും പുതുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, ലൈസൻസ് ടാഗുകൾ ധരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും മാലിന്യങ്ങൾ ശരിയായി സംസ്കരിക്കുകയും വേണം. അപകടകരമായ സംഭവങ്ങൾ 311 വഴിയോ ഓൺലൈനായോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം.