കാനഡയിലെ ഹൗസിംഗ് വിപണി മാന്ദ്യം വിട്ട് വളർച്ചയുടെ പാതയിലെന്ന് RBC റിപ്പോർട്ട്

By: 600110 On: May 18, 2023, 6:30 PM

 

 

RBC യുടെ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, കാനഡയിലെ ഹൗസിംഗ് വിപണി ഒരു വർഷം നീണ്ടുനിന്ന മാന്ദ്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറിയതായി പറയുന്നു. മിക്ക പ്രധാന വിപണികളിലും വിൽപ്പനക്കാർക്കാണ് ഇപ്പോൾ മുൻതൂക്കം. ഏപ്രിലിൽ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഭവന വിൽപ്പന 11.3% വർദ്ധിച്ചത് 2023 ലെ വസന്തകാലം ഒരു വഴിത്തിരിവായി മാറിയതിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് RBC സീനിയർ ഇക്കണോമിസ്റ്റ് റോബർട്ട് ഹോഗ് പ്രസ്താവിച്ചു.

ബാങ്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്ത വിപണികളുടെ എല്ലാം ശരാശരി ബെഞ്ച്മാർക്ക് വില ഉയർന്നു. ടൊറന്റോയിൽ 2.4% വർദ്ധനവ് ഉൾപ്പെടെ, ഇത് ശരാശരി വില $1.1 മില്യൺ ആയി ഉയർത്തി. ടൊറന്റോയിലും വാൻകൂവറിലും ഗണ്യമായ തിരിച്ചുവരവുകൾ സംഭവിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. വീടുകളുടെ പുനർവിൽപന പ്രതിമാസം യഥാക്രമം 27%, 25% എന്നിങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു. ബാങ്ക് ഓഫ് കാനഡ അതിന്റെ ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക് വർദ്ധന താൽക്കാലികമായി നിർത്തിയത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസകരമായിട്ടുണ്ട്. ടൊറന്റോയിലെ വിലകൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷ കാലയളവിൽ 7.8% ഇടിഞ്ഞെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ അവ രണ്ട് മാസ കാലയളവിൽ തുടർച്ചയായി ഉയർന്നു. ഈ രീതിയിൽ വിപണി തുടർന്നാൽ വരും മാസങ്ങളിൽ വിലയിൽ കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാകും എന്ന് റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.