ഫെഡറൽ വിദ്യാർത്ഥി വായ്പ പലിശ നിരക്ക് ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലേക്ക്

By: 600084 On: May 11, 2023, 12:47 PM

പി പി ചെറിയാൻ, ഡാളസ്.

വാഷിംഗ്‌ടൺ: ഫെഡറൽ സ്റ്റുഡന്റ് ലോൺ പലിശനിരക്ക് ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലേക്ക് ഉയരുന്നു. കോളേജിനായി പണമടയ്ക്കാൻ ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് പണം കടം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ചെലവ് ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് കുതിക്കുന്നു.

പുതിയ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥി വായ്പകൾക്ക്, പലിശ നിരക്ക് 4.99 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 5.5 ശതമാനമായി വർദ്ധിക്കും. 2013 ന് ശേഷം ഭൂരിഭാഗം ബിരുദ വായ്പക്കാരും നേരിടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയാണിത്. പുതിയ ഫെഡറൽ വിദ്യാർത്ഥി വായ്പകളുടെ പലിശ നിരക്ക്, 10 വർഷത്തെ നോട്ടുകളുടെ ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ ബുധനാഴ്ച ലേലത്തിന് ശേഷം ജൂലൈ 1 മുതൽ നിലവിലെ ലെവലിൽ നിന്ന് അര ശതമാനം പോയിന്റ് വർദ്ധിക്കും.

നിരക്കുകൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സർക്കാർ ബോണ്ട്. ഓരോ വർഷവും നിരക്കുകൾ വീണ്ടും കണക്കാക്കുന്നു. നേരിട്ട് ഫെഡറൽ വായ്പകൾ എടുക്കുന്ന ബിരുദധാരികൾക്ക് നിലവിലെ 6.54 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 7.05 ശതമാനം നിരക്ക് വർദ്ധിക്കും. കൂടാതെ ഫെഡറൽ പ്ലസ് ലോണുകളുടെ പലിശനിരക്ക് - ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കോ അവരുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി പണം നൽകുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കോ - നിലവിലെ 7.54 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 8.05 ശതമാനമായി ഉയരും.

2006-ൽ കോൺഗ്രസ് നേരിട്ടുള്ള ഫെഡറൽ വിദ്യാർത്ഥി വായ്പകൾ സ്ഥിരമായ നിരക്കിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ബിരുദധാരികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കുമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന പലിശനിരക്കാണിത്. മാറ്റങ്ങൾ പുതിയ ഫെഡറൽ വിദ്യാർത്ഥി വായ്പകളെ മാത്രമേ ബാധിക്കുകയുള്ളൂ.

കടം റദ്ദാക്കൽ പരിപാടിയുടെ നിയമസാധുത സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം ഈ വീഴ്ചയിൽ പലിശ ഈടാക്കുന്നതും പേയ്‌മെന്റുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതും പുനരാരംഭിക്കാൻ ബൈഡൻ  ഭരണകൂടം പദ്ധതിയിടുന്നു.

കോടതി വിധി വന്ന് 60 ദിവസത്തിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ജൂൺ 30ന് ശേഷമോ ഏതാണോ ആദ്യം അത് തിരിച്ചടവ് ആരംഭിക്കുമെന്ന് വകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അതിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ലോണിലേക്ക് അയച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സെപ്റ്റംബറിൽ പലിശ നിരക്ക് സാധാരണ നിലയിലേക്ക് പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്.