മദ്യവിൽപനയിൽ 'പശു സെസ്' ഏർപ്പെടുത്തി ഹിമാചൽ പ്രദേശ് 

By: 600021 On: Mar 19, 2023, 12:59 AM

മദ്യവിൽപനയിൽ  ഒരു കുപ്പിക്ക്  10 രൂപ നിരക്കിൽ  പശു സെസ് ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഹിമാചൽ പ്രദേശ്  മുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്വിന്ദർ സിങ് സുഖു.  ഇതുവഴി ഒരു വര്‍ഷം നൂറ് കോടി രൂപ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാമെന്നും  ഈ തുക പശുക്കള്‍ക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന രീതിയില്‍ ചെലവഴിക്കുമെന്നും  ബജറ്റ് അവതരണത്തിനിടെ  അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില്‍ വിപുലമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുക, ഇരുപതിനായിരം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സ്‌കൂട്ടര്‍ വാങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടി 25000 രൂപ വീതം സബ്‌സിഡി നല്‍കുക, കര്‍ഷകര്‍ക്ക് രണ്ടു ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് ലോണ്‍ നല്‍കുക തുടങ്ങിയതാണ് ബജറ്റിലെ മറ്റു പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ.